Bài 3: Để có được dữ liệu và thông tin cho khách hàng, các công ty nghiên cứu thị trường thực hiện như thế nào? {Loạt bài viết về Nghiên cứu thị trường}

Các bài trước đã nói đến nghiên cứu thị trường là nghiên cứu về người tiêu dùng, sau đó chuyển hóa thành dữ liệu, thông tin và sự thấu hiểu đến cho khách hàng của họ, là team marketing và sale.

Như vậy, công ty nghiên cứu thị trường làm thế nào để có được những dữ liệu này, và chuyển hóa dữ liệu thành thông tin ra sao? Công việc của công ty nghiên cứu thị trường dù nhỏ hay lớn đều là dạng project-based (làm theo dự án), chỉ khác nhau về số lượng và quy mô dự án. Mô hình tổ chức của công ty cũng vì thế mà chia làm 2 nhóm lớn, 1 nhóm các bộ phận trực tiếp làm dự án, và 1 nhóm các bộ phận hỗ trợ.

Nhóm các bộ phận hỗ trợ cũng tương tự như các công ty khác, thường gồm bộ phận HR, Finance, Communications, IT. (có thể có nhiều bộ phận hơn, nhưng bài viết này không đi sâu vào phần này.)

Nhóm các bộ phận trực tiếp làm dự án, thường sẽ gồm:

–          Bộ phận thu thập dữ liệu (data acquisition)

–          Bộ phận kiểm tra việc thu thập dữ liệu (quality control)

–          Bộ phận xử lý dữ liệu (data processing)

–          Bộ phận nghiên cứu / phân tích (research/analysis)

–          Bộ phận thống kê khoa học (statistics)

–          Tùy một số công ty, có thể chia nhỏ thêm vài bộ phận nhỏ hơn nữa, như bộ phận “làm đẹp” báo cáo (data visualizing), bộ phận chuyển dữ liệu thành biểu đồ (charting), bộ phận chuyên trách khách hàng (client facing), …

Để dễ nhớ và hình dung ra vì sao cần nhiều bộ phận làm dự án đến vậy, có thể nhìn qua quy trình tổng thể của một dự án nghiên cứu thị trường.

Quy trình dự án: công ty khách hàng có nhu cầu thực hiện dự án (1) –> công ty nghiên cứu thị trường gởi proposal (đề xuất thực hiện dự án) (2) –> dự án được duyệt triển khai (3) –> thực hiện bảng câu hỏi (4) –> thu thập dữ liệu (5) –> xử lý dữ liệu thu thập được (6) –> làm report (báo cáo) cho khách hàng (7) –> thuyết trình báo cáo/kết quả dự án cho khách hàng (8)

[dự án nghiên cứu định tính có khác chút ít, sau này sẽ nêu cụ thể hơn]

Trở lại vấn đề các bộ phận thực hiện dự án, map vào quy trình cốt lõi trên chính là:

–          Bộ phận thu thập dữ liệu: (5)

–          Bộ phận kiểm tra việc thu thập dữ liệu: (5)

–          Bộ phận xử lý dữ liệu: (6)

–          Bộ phận nghiên cứu/phân tích (research/analysis): (2) & (7)

–          Bộ phận thống kê khoa học (statistics): (2) & (7)

–          bộ phận “làm đẹp” báo cáo (data visualizing): (7) & (8)

–          bộ phận chuyển dữ liệu thành biểu đồ (charting): (7)

–          bộ phận chuyên trách khách hàng (client facing): (2) & (8)

[ở hầu hết các công ty tại Việt Nam, bộ phận nghiên cứu/phân tích và bộ phận chuyên trách khách hàng thường được gộp lại làm một. mình làm bộ phận này, công ty mình dùng tên rất mỹ miều là Client Service; còn bộ phận mình ngưỡng mộ nhất, chính là bộ phận statistics ^_^]

Với vai trò nêu trên, mỗi bộ phận đóng góp một phần rất quan trọng vào kết quả cuối cùng của dự án. Người làm việc thuộc mỗi bộ phận sẽ có những kỹ năng và kiến thức hơi khác nhau để phục vụ cho công việc của mình.

[bài viết dưới góc nhìn cá nhân, sự hệ thống hóa cũng dựa trên kinh nghiệm và trải nghiệm cá nhân trong quá trình học và làm. Rất mong nhận được ý kiến chia sẻ, đóng góp và câu hỏi từ các bạn trong và ngoài ngành để “mài bén” kiến thức này hơn nữa ^_^ ]

Advertisements

2 thoughts on “Bài 3: Để có được dữ liệu và thông tin cho khách hàng, các công ty nghiên cứu thị trường thực hiện như thế nào? {Loạt bài viết về Nghiên cứu thị trường}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s