Bài 4: Làm sao công ty nghiên cứu thị trường đảm bảo đưa ra được dữ liệu và thông tin đúng? {Loạt bài về nghiên cứu thị trường}

Để nghiên cứu thị trường, tất yếu phải cần đến phương pháp nghiên cứu đúng và phù hợp, đó là nền tảng, là cơ sở để đảm bảo thông tin đầu ra là đúng. Cũng nhờ thế mà các marketers mới dám hết lòng thiết kế marketing plan dựa trên những thông tin này, sale team cũng thế.

2 dạng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu sơ cấp và nghiên cứu thứ cấp. Nghiên cứu thứ cấp là cách mà tất cả chúng ta thường làm, đó là tìm hiểu thông qua các nguồn thông tin có sẵn rồi tổng hợp lại thành thông tin cần thiết cho mình. Nghiên cứu sơ cấp là thực hiện nghiên cứu cho những nhu cầu đang cần, bằng cấp thu thập dữ liệu liệu mới cho câu hỏi cần được trả lời. Nghiên cứu sơ cấp chính là cách mà các công ty nghiên cứu thị trường sử dụng để cung cấp dịch vụ đến cho khách hàng. [để hiểu tường tận hơn về 2 loại này, recommend bạn search thêm định nghĩa chính thống nhé ^_^]

Trong nghiên cứu sơ cấp, có 2 loại phương pháp nghiên cứu cơ bản, là nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.

Để hiểu tường tận và chính thống 2 loại phương pháp nghiên cứu này là gì, bạn có thể mở sách ra xem hoặc google nhé. Tuy nhiên, để có cái hiểu “sơ sơ” về 2 dạng này và thực tế sử dụng của các công ty thì xem qua:

–          Nghiên cứu định tính: là nghiên cứu được thiết kế để tìm hiểu những nhận định, đánh giá, tâm tư tình cảm của đáp viên theo chiều sâu. Những thông tin có được có thể sẽ được lượng hóa trong nghiên cứu định lượng để lượng để phục vụ mục đích nghiên cứu cụ thể. Vì vậy, nghiên cứu định tính được sử dụng để trả lời những câu hỏi có chiều sâu hoặc tính khám phá, như Cái gì? (What), Tại sao? (Why), Bằng cách nào? (How)

–          Nghiên cứu định lượng: là nghiên cứu giúp lượng hóa các thông tin có được từ nghiên cứu định tính, còn thường được dùng dùng để tìm ra các mô hình phù hợp từ những findings (khám phá) từ nghiên cứu định tính. Vì vậy, nghiên cứu định lượng được sử dụng để trả lời các câu hỏi mang tính lượng hóa, như How Much?, How many?

[bài sau sẽ đi sâu vào từng loại nghiên cứu]

Vậy thì, các loại hình công ty cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường ở bài đầu tiên sử dụng phương pháp nghiên cứu nào?

–          Consumer Research: sẽ bao gồm cả 2 loại, nghiên cứu sâu về consumer (định tính) và lượng hóa những thông tin ấy cung cấp cho khách hàng (định lượng)

–          Consumer Panel: sử dụng base là một tổ hợp người tiêu dùng để ghi nhận và phân tích dữ liệu có được à định lượng. (có thể có công ty sẽ cung cấp dịch vụ định tính để tìm hiểu sâu nếu cần thiết, nhưng thường là chỉ dùng phương pháp định lượng thôi)

–          Retail Audit: 100% là sử dụng phương pháp định lượng

–          Media rating: tương tự consumer panel, chủ yếu là định lượng.

[bài viết dưới góc nhìn cá nhân, sự hệ thống hóa cũng dựa trên kinh nghiệm và trải nghiệm cá nhân trong quá trình học và làm. Rất mong nhận được ý kiến chia sẻ, đóng góp và câu hỏi từ các bạn trong và ngoài ngành để “mài bén” kiến thức này hơn nữa ^_^ ]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s