Bài 6 – Nghiên cứu thị trường đóng góp cho việc xây dựng thương hiệu như thế nào? {Loạt bài viết về Nghiên cứu thị trường}

Bài viết này chỉ lạm bàn một khía cạnh nhỏ xíu, nhỏ xíu về research giúp ích cho brand building như thế nào nhé. (vì research làm được nhiều quá, nếu nói hết chắc già mất, bài viết này thiên về thực tế hơn lý thuyết như các bài trước một chút. ^_^)

Xây dựng thương hiệu, là việc làm của bất kỳ một thương hiệu nào, dù vừa vào thị trường, hay đã ngự trị rất lâu tại một thị trường nào đó. Xây dựng thương hiệu đòi hỏi tính sáng tạo, khả năng thấu hiểu người tiêu dùng, khả năng nhìn ra tiềm năng của thị trường,… của các marketers.

Lần này, mình nói về sự thấu hiểu người tiêu dùng. Để thấu hiểu người tiêu dùng, trước hết phải hiểu đúng, biết đúng về vấn đề họ đang nói hay muốn nói mà chưa thành lời. Đó gọi là dialogue (đối thoại)!

Bạn xem thử về đoạn đối thoại sau trong một gia đình nhé. 😉

61

62

63

64

65

Bạn có bị ngộ nhận giống nhân vật cha mẹ không? Đôi khi, vì kiến thức sẵn có, vì kinh nghiệm đã trải qua, những giả định có sẵn sẽ khiến ta không hoàn toàn nghe đúng những điều khách hàng đang muốn nói với chúng ta. Và vì ngộ nhận ban đầu, dẫn đến những câu hỏi hay phản ứng về sau này của chúng ta sẽ không còn khách quan và phản ánh đúng điều thị trường (người tiêu dùng) đòi hỏi nữa.

Đây là một trong những bài học lớn nhất, và đầu tiên, mà mình học được khi bước vào ngành research và phục vụ cho các bạn làm marketing bên client. Có thể tóm gọn bằng câu nói sau:

“It’s when you drop all your assumptions… that the dialogue starts”

Một khía cạnh khác, khi làm brand building, cái khó là làm sao định vị rõ Value Proposition của nhãn hiệu của mình là gì, và phải thật chắc, thật sâu; để rồi “tiêm” điều ấy vào người tiêu dùng.

Mô hình sau mô tả rất hay một trong các cách các bạn marketer, hay strategic creative xây dựng Value Proposition.

611

Insight (sự thấu hiểu), có thể lấy ra từ research. Tuy nhiên ứng dụng insight ấy, translate insight into consumers’ benefits lại là một điều rất khó, đòi hỏi sự sáng tạo, khả năng hiểu thị trường, hiểu người tiêu dùng, hiểu vấn đề của marketer lẫn researcher. Để cùng nhau đưa ra được solution hiệu quả cho người dùng, dưới hình thức sản phẩm hay dịch vụ.

Ví dụ sau có thể giúp bạn hình dung một trường hợp thực tế trong việc áp dụng mô hình trên vào value proposition.

[xem clip tại đây nếu video không load được https://www.youtube.com/watch?v=HuiSvrUfj98 ].

Bạn nhận ra được dáng dấp của “Insight –> Benefits –> Reason to Believe” chưa?

tén tèn..

612

Happy day! ^_^

[bài viết dưới góc nhìn cá nhân, sự hệ thống hóa cũng dựa trên kinh nghiệm và trải nghiệm cá nhân trong quá trình học và làm. Rất mong nhận được ý kiến chia sẻ, đóng góp và câu hỏi từ các bạn trong và ngoài ngành để “mài bén” kiến thức này hơn nữa ^_^ ]

Advertisements

One thought on “Bài 6 – Nghiên cứu thị trường đóng góp cho việc xây dựng thương hiệu như thế nào? {Loạt bài viết về Nghiên cứu thị trường}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s